Go to Top

פרספקס

מעוצב יותר, שקוף יותר וקל יותר

מהו פרספקס? פרספקס הוא חומר גלם הדומה חיצונית לזכוכית אך מתנהג כמו פלסטיק. לפרספקס תכונות מיוחדות- ראשית הוא מעביר אור יותר מאשר זכוכית רגילה ובכך שומר על אמינותם של הצבעים בתמונה. כמו כן הוא ניתן לעיבוד ולכיפוף המאפשרים מגוון רחב של מוצרים וצורות.

משקלו של הפרספקס הוא כמחצית ממשקלה של זכוכית והמוצרים עמידים יותר לשברים ביחס לזכוכית. אנו מנצלים תכונות אלה של הפרספקס ומשלבים אותם במוצרי החברה. בחברה מספר מוצרי מדף העיקרי מבניהם הוא מעמד תמונה לשולחן. מלבד מעמדים משולב הפרספקס עם תמונה המודבקת עליו ובזכות השקיפות הגבוהה של הפרספקס הצבעים נשמרים והתצוגה מרהיבה.

בנוסף הפרספקס מומלץ לשימוש במקומות בהם יש סיכון לשבירה של הזכוכית כמו בבתי ספר וגנים, אז מוחלפת הזכוכית בפרספקס לבטיחות גבוהה יותר. רוב עבודות הפרספקס נעשות על פי דרישת הלקוח, ביכולתנו ליצור אין סוף מוצרים וצורות על פי דרשה.